easyoga

Aerobic กับ Anaerobic Exercise ต่างกันอย่างไร

Aerobic Exercise

ขอบคุณภาพจาก https://www.reference.com/health/many-miles-2k-run-79cf3a90a61db93

          มั่นใจเลยว่า คนส่วนใหญ่คงคุ้นหูกันดีกับคำว่า Aerobic Exercise หรือการออกกำลังกายแบบแอโรบิค โดยทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า การออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบ Cardio เพื่อลดไขมัน หรือลดน้ำหนัก โดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวจุดระเบิด เมื่อกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจน ทำให้เกิดพลังงาน สิ่งที่กล้ามเนื้อนำมาเผาผลาญ ก็คือไขมัน กับคาร์โบไฮเดรต หลังจากนั้นจะทำให้เรามีแรงเกิดขึ้น การออกกำลังกายเช่นนี้ ได้แก่ การวิ่งเยาะๆ การเต้นแอโรบิค และกีฬาชนิดต่างๆที่ไม่ได้เจาะจงกล้ามเนื้อเฉพาะจุด จึงช่วยในเรื่องการลดไขมัน หรือลดน้ำหนักนั้นเอง

 

Anaerobic Exercise

ขอบคุณภาพจาก https://www.linkedin.com/pulse/20140612112356-132774299-aerobic-or-anaerobic-exercises-what-to-do-first

          ดังนั้น Anaerobic Exercise  คือ การออกกำลังกายไม่ใช้ออกซิเจน แต่ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ต้องหายใจนะ การไม่ใช้ออกซิเจน หมายถึง กล้ามเนื้อเข้าสู่โหมดไม่ใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงาน ไม่ใช่ร่างกายเราไม่ต้องใช้ออกซิเจน เมื่อใดก็ตามที่ออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อไม่ได้รับออกซิเจนเต็มที่ กล้ามเนื้อจึงต้องจำเป็นเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง โดยการสลายไกลโคเจนที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ ออกมาใช้เป็นพลังงานไปก่อน (ไกลโคเจน คือ กลูโคสที่เหลือใช้รูปแบบหนึ่ง มาสะสมไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อ) กระบวนการสลายไกลโคเจน ไม่ต้องอาศัยออกซิเจนในการสร้างพลังงาน แบบนี้ถือว่าอยู่ในช่วง ไม่ใช้ออกซิเจน แต่กระบวนนี้ก็จะทำให้เกิดกรดแลคติก ที่ทำให้เรารู้สึก เหนื่อยล้า และปวดเมื่อย การออกกำลังกายเช่นนี้ ได้แก่ การยกน้ำหนัก การวิ่งเร็วๆ การปีนเขา การปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังที่ใช้กล้ามเนื้อ และความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังแบบ Cardio เช่นกัน แต่จะเน้นสร้างกล้ามเนื้อ กระชับกล้ามเนื้อเป็นหลัก

          หากเราต้องการจะฝึกในโหมด Anaerobic Exercise ก่อนเริ่มต้นควรยืดกล้ามเนื้อ หรือทำแอโรบิค ครึ่งชั่วโมง และหลังหลังจากนั้นควร Cool down 5 – 10 นาที และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรออกกำลังกาย Anaerobic Exercise

          การออกกำลังกายทั้ง Aerobic และ Anaerobic Exercise ต่างเป็นการออกกำลังกายแบบ Cardio เช่นเดียวกัน แต่แอโรบิคจะเน้นในการลดน้ำหนัก กระชับไขมัน แต่ส่วนแอนาโรบิค จะเน้นในการสร้างกล้ามเนื้อ ฉะนั้นเราสามารถเน้นการออกกำลังกายตามเป้าหมายของแต่ละคน โดยเลือกรูปแบบให้ชัดเจนได้เลย

Next Article

Recently Viewed